Toinen harvennus kärköläläiseen kuusikkoon, jossa olin pikkupoikana heinäpellolla 1973

Pellon vuokrauksen päätyttyä, päätti naapurimme metsittää kaikki viisi peltolohkoaan 1974. Sarkaojitetut pellot kynnettiin kaksisiipisillä viskarsseilla määrävälein 1973. Seuraavana keväänä velimies istutti lakkiaistensa alla taimia nuoruuden innolla. Yksi pelloista istutettiin lehtikuuselle, toinen männylle, kolmas rauduskoivulle ja pari peltoa istutettiin kuuselle. Puulajivalinnoissa korostui halu istuttaa eri puulajeja.

Syrjäisimmän pellon istutus rauduskoivulle oli sen aikaisella hirvikannalla riski, joka realisoitui välittömästi. Pelto metsitettiin uudelleen kuuselle, mutta parhaiten säilyneet koivukohdat saivat jäädä kasvamaan. Männyn istutus toiselle pellolle on tuottanut hyvin kuutioita, mutta kehnoa laatua, jos ei oksia arvosta. Lehtikuusikko on kasvanut parhaiten. Ensiharvennus oli 2002-2003 talvella ja oli myöhässä n. viisi vuotta. (Jaa, että mistä tiedän? Tein kodan 2001 hirsikurssilla saadakseni 2 opintoviikkoa AMK-opiskeluihini lisää. Tein yhden uran lehtikuusikkoon rakennuspuita saadakseni, ja silloin karu totuus selvisi.)

Tukkia tuli ensiharvennuksessa viidennes kokonaispuumäärästä. Toinen harvennus oli kymmenen vuotta myöhemmin. Saldona oli jo n. 70% tukkia. Tällä hetkellä puusto on yli 300 m³/ha ja suurimmat puut yli 1,5 m³. Kaikki puhuvat lehtikuusen lahonkesto-ominaisuudesta, mutta vaikea on saada kaupaksi kohtuuhinnalla keskenkasvuisena. Nämä ovat vielä kasvaneet erittäin hyvin, joten lustot ovat paksuja! Nyt sitten odotellaan sitä viimeistä hakkuuta, vai pitäisikö vielä kerran harventaa ja lihottaa loput lehtikuusirungot järkäleiksi?

Peltojen metsityksen pääpuulajit kuusi ja rauduskoivu

Kuusikoista data on parhaiten hallussa, koska kuvioilla on hakkuiden aikaan vieraillut aina Keudan opiskelijat Mäntsälästä. Ensiharvennus tehtiin 2006, josta kertymä oli 68,5 m3 kuusikuitua hehtaarilla. Toinen harvennus 2018 talvella ja kertymä sata mottia hehtaarilla! Tukkia kertyi 25 % kokonaismäärästä. Jäljellä olevan puuston määrä on nyt 230 m3/ha. Tähän mennessä kasvatettu n. 400 kuutiota hehtaarilla ja nyt on arvokasvu parhaimmillaan.

Ensiharvennus tehtiin 2006, josta kertymä oli 68,5 m3 kuusikuitua hehtaarilla. Toinen harvennus 2018 talvella ja kertymä sata mottia hehtaarilla! Tukkia kertyi 25 % kokonaismäärästä. Jäljellä olevan puuston määrä on nyt 230 m3/ha.

Jos hakemalla hakee jotain huonoa, vuonna 1984 rintamahalla (kesäkuussa -6 astetta) vikuutti kuusia merkittävästi. Kahdella harvennuskerralla tuotakin ongelmaa on kyetty laatuharvennuksin vähentämään, mutta ei kokonaan poistamaan. 3-5 m korkeudessa olevat haarat ovat verottaneet tukkien saantoa. Yksi poikaoksahan tukissa toki sallitaan, kunhan se ei ole liian iso eikä ole aiheuttanut mutkaa.

Metsänomistajalla riittää pohdittavaa siinä, että vieläkö kuusikoita harvennetaan vai ei? Oma näkemykseni on, että seuraavat hakkuut ovat päätehakkuita alkaen parhaiten kasvaneesta kuusipellosta n. vuonna 2034.

Mitä tästä opimme? Pellon metsitys on huomattavasti työläämpää kuin tässä tapauksessa. Istutuksen jälkeen on tehty vain yksi heinäntorjunta mekaanisesti. Perkauksia ja taimikonhoitoja ei ole tarvittu lainkaan.

Rehevien peltojen metsityksessä pääpuulajit ovat kuusi ja rauduskoivu. Tässäkin tapauksessa rauduskoivun taimet tuhosivat hirvet. Hirvikanta olisi painettava 2 kpl/1000 ha, jotta metsänomistajalla olisi mahdollisuus tehdä päätös puulajista kasvupaikan näkökulmasta!


Jaa artikkeli:


Muuta tästä aiheesta:

Tyvikoivupäivä Vehmersalmella tarjosi tietoa koivun katkonnasta

Bioenergiatoimituksiin uusia kuljetussuuntia

Työturvallisuus hakkuutyömaalla

Harjoittelijana Koskitukin puunhankinnassa

Ensisykäys puunhankintaorganisaation arkeen

Hyödynnä loistavat korjuukelit

Tyvikoivun hankkiminen Koskisen ohutvaneritehtaalle

Metsäenergian kuivumisen kannalta takana huippuhyvä alkukesä

Korjuu- ja kuljetusesimiehen työpäivä Heinolan ympäristössä

Katsaus alkukesän puukauppatilanteeseen Savossa


Muuta tältä kirjoittajalta:

Kesälomalla mopoillen Keski-Euroopassa

Toinen harvennus kärköläläiseen kuusikkoon, jossa olin pikkupoikana heinäpellolla 1973

Koivutaimien istutuksesta ylispuuhakkuuseen – koivikon juurelle kasvoi lupaava kuusitaimikko


Muut linkit:

Harvennushakkuu Ensiharvennus