Harjoittelijana Koskitukin puunhankinnassa

Aamun aloitin autoilijoiden kuormakuittien tarkastamisella. Niissä täytyy mm. tarkastaa, että ajokilometrit ja ajosta koituneet lisät ovat kohdillaan. Tarvittaessa otan yhteyttä autoilijaan, jos kuitissa on jotain normaalista poikkeavaa. Ajo- ja lepoaikalakisäädökset rajoittavat autoilijoiden työaikaa, joten kauemmilta hankinta-alueilta puita ei ehditä matkan takia ajaa päivässä niin paljon kuin lähemmiltä. Tämä asettaa omat haasteensa korjuun suunnitteluun, varsinkin pilaantumisen ollessa herkimmillään. Ajoreittien suunnittelussa tulee huomioida myös painorajoitetut sillat ja matalat alikulkutunnelit.

Päivällä lähetin korjuuohjeita motoihin ja ajokoneisiin seuraavista leimikoista. Korjuuohjeisiin laitan tiedon esimerkiksi mahdollisista luontokohteista, vaarallisista paikoista ja kaupan yhteyshenkilön puhelinnumeron. On tapana, että paikalle ensimmäisenä menevä motokuski ilmoittaa hakkuun aloittamisesta myyjälle.

Iltapäivällä kävin katsomassa liito-oravakohdetta. ELY-keskukselta sain aiemmin havaintotiedon, että suunnitellulla hakkuualueella on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkana käyttämä kolohaapa. Merkkejä liito-oravasta en löytänyt alueelta, vaikka kyseinen puu edelleen pystyssä olikin. Harvennushakkuussa alue huomioidaan jättämällä se kokonaan käsittelyn ulkopuolelle kolohaavan ympäriltä noin viiden metrin verran. Avohakkuussa suojavyöhyke tulisi olla 20-30 metriä. Iltatöinä laadin asianmukaisen selvityksen ELY-keskukseen.

Kirjoittaja on metsätalousinsinööri Heikki Valjus, joka on ollut kesän ajan toukokuun alusta lähtien harjoittelijana korjuu ja kuljetusesimiehen työtehtävissä.


Jaa artikkeli:


Muuta tästä aiheesta:

Metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöiden koivutukin katkontakoulutuspäivä Savossa

Tyvikoivupäivä Vehmersalmella tarjosi tietoa koivun katkonnasta

Bioenergiatoimituksiin uusia kuljetussuuntia

Työturvallisuus hakkuutyömaalla

Harjoittelijana Koskitukin puunhankinnassa

Ensisykäys puunhankintaorganisaation arkeen

Hyödynnä loistavat korjuukelit

Taimien matka taimitarhalta metsään – kevät ja alkukesä ovat taimien istutuksen kiireisintä aikaa

Metsäenergian kuivumisen kannalta takana huippuhyvä alkukesä

Korjuu- ja kuljetusesimiehen työpäivä Heinolan ympäristössä


Muuta tältä kirjoittajalta:

Harjoittelijana Koskitukin puunhankinnassa

Puun vastaanotto ja tukkikenttä Järvelässä

Ensisykäys puunhankintaorganisaation arkeen

Taimien matka taimitarhalta metsään – kevät ja alkukesä ovat taimien istutuksen kiireisintä aikaa


Muut linkit:

Uudistushakkuu Harvennushakkuu