Ensisykäys puunhankintaorganisaation arkeen

Heti ensimmäisenä työpäivänäni pääsin kuuntelijan roolissa osalliseksi Koskitukin hankintaesimiesten operatiiviseen kuukausipalaveriin, jonka ulosanti oli itselleni sytyttävä ensikosketus puunhankintaorganisaation arkeen. Ainakaan ajankohdan tiukka raakapuumarkkinoiden kilpailutilanne ei jäänyt epäselväksi palaverin edetessä, eikä korkea ja jopa kasvava tukkipuun hinta juurikaan rahoittanut keskustelua hankintamiesten keskuudessa.

Mediasta on saanut kevään mittaan lukea uutisointia raakapuun ostajien kasvavista puunhankintamääristä ja uusista puun käyttöä lisäävistä investoinneista. Pelkästään uutisoinnin perusteella voitaneen todeta, että kilpailu puunhankintaorganisaatioiden välillä tulee tuskin kaavailtujen investointien myötä keventymään tulevaisuudessa. Tämä toki aiheuttaa omat lisähaasteensa myös Koskitukin osaavalle henkilökunnalle. Omasta puolestani onkin mukava sanoa olevansa harjoittelijana osana pitkät perinteet omaavaa puunhankintaorganisaatiota, kohtaamassa tulevaisuuden kasvavat haasteet.

Harvennushakkuiden korjuujäljestä ajantasaista tietoa

Harjoittelujaksoni ensimmäinen kuukausi on kulunut pääasiassa Koskitukin toimialueen harvennusjäljen tarkastusmittauksia suorittaen. Tarkastuskohteiksi on valikoitunut 2017 loppuvuoden sekä 2018 alkuvuoden harvennushakkuupalstoja. Tarkastuksilla kerätään tietoa harvennushakkuiden onnistumisesta sekä työn laadusta koko puunhankintaorganisaation toimialueella.

Harvennushakkuun tavoitteenahan on jättää jäljelle elinvoimainen ja laadultaan kehityskelpoinen puusto, josta seuraavassa harvennuksessa tai päätehakkuussa saadaan laadukasta puuraaka-ainetta jatkojalostukseen.

Harvennushakkuun tavoitteenahan on jättää jäljelle elinvoimainen ja laadultaan kehityskelpoinen puusto, josta seuraavassa harvennuksessa tai päätehakkuussa saadaan laadukasta puuraaka-ainetta jatkojalostukseen.

Koskitukin korjuujälki hyvällä tasolla

Käytännössä tarkastusmittaukset suoritetaan ympyräkoealoihin perustuvalla otannalla. Harvennuskohteelle sijoitetuilta ympyräkoealoilta havainnoidaan muun muassa jäävän puuston määrää sekä runko- ja juuristovaurioita, näiden lisäksi mitataan ajouraverkoston tiheyttä ja mahdollisia ajourapainaumia. Työ tarkastusten osalta on vielä kesken, mutta tähän mennessä suoritettujen mittaustulosten perusteella Koskitukin harvennushakkuiden korjuujälki on keskimäärin hyvällä tasolla, vaikka viime syksyn ja talven korjuukelit olivatkin ajoittain varsin haastavat.

Esimerkiksi puustovaurioprosentin osalta keskiarvo on jopa selvästi alle Metsäkeskuksen mukaisen enintään viiden prosentin vauriosuosituksen. Ainoastaan harvennuskuusikoiden osalta on voinut tehdä selkeän havainnon harvennusten haastavuudesta, pintajuurisissa ja näkyvyydeltään heikoissa kuusikoissa on yleensä muita kohteita todennäköisemmin puusto- ja juuristovaurioita. Tosin Koskitukilla näidenkin kohteiden keskiarvo on suositusten rajoissa. Mittaukset jatkuvat ja tulokset täsmentyvät kesän mittaan, mutta kuten mainittua, alustavat tulokset antavat osviittaa Koskitukin korjuuketjujen hyvästä työjäljestä harvennuskohteilla.

Kirjoittaja on Metsätieteiden opiskelija Helsingin yliopistosta ja toukokuun 2018 alusta asti Koskitukilla harjoittelijana työskennellyt Markus Toikka.


Jaa artikkeli:


Muuta tästä aiheesta:

Tyvikoivupäivä Vehmersalmella tarjosi tietoa koivun katkonnasta

Bioenergiatoimituksiin uusia kuljetussuuntia

Työturvallisuus hakkuutyömaalla

Harjoittelijana Koskitukin puunhankinnassa

Puun vastaanotto ja tukkikenttä Järvelässä

Ensisykäys puunhankintaorganisaation arkeen

Hyödynnä loistavat korjuukelit

Taimien matka taimitarhalta metsään – kevät ja alkukesä ovat taimien istutuksen kiireisintä aikaa

Tyvikoivun hankkiminen Koskisen ohutvaneritehtaalle

Metsäenergian kuivumisen kannalta takana huippuhyvä alkukesä


Muuta tältä kirjoittajalta:

Harjoittelijana Koskitukin puunhankinnassa

Puun vastaanotto ja tukkikenttä Järvelässä

Ensisykäys puunhankintaorganisaation arkeen

Taimien matka taimitarhalta metsään – kevät ja alkukesä ovat taimien istutuksen kiireisintä aikaa


Muut linkit:

Puukaupan ABC Harvennushakkuu Uudistushakkuu